Welkom bij Crossing Limits

U wilt een eigen bedrijf starten, maar weet niet hoe u dit aan moet pakken. Of u heeft al een bedrijf, maar wilt doorgroeien alleen u weet nog niet op wat voor manier?

Maak kennis met Crossing Limits Business Planning. 

Crossing Limits is uw adviseur op een breed gebied van zaken die tijdens het ondernemerschap er bij komen kijken. De jarenlange opgebouwde ervaring in het MKB bedrijfsadvies, marketing en de financiële (bancaire) sector, maken Crossing Limits de perfecte partner die u kan begeleiden bij het starten van uw bedrijf. Ook zijn wij zeer deskundig als adviseur bij de doorstart of groei van uw bestaande bedrijf en het schrijven van een ondernememingsplan .

 

Waarom zou u met Crossing Limits Business Planning in zee gaan?

Tien goede redenen

  1. Crossing Limits heeft 25 jaar ervaring in de MKB bedrijfsadvisering.
  2. Persoonlijke aanpak. Met Crossing Limits zit u altijd informeel aan tafel, de advisering is laagdrempelig en in begrijpelijke taal. Zo kunnen er nooit onduidelijkheden zijn, dan wel worden zaken met u opnieuw doorgenomen. Crossing Limits neemt de tijd voor u.
  3. Elke begeleiding is maatwerk. Zo wordt er gekeken waar u begeleiding bij nodig heeft, of bij welke vragen u advies kunt gebruiken.
  4. Via het netwerk van Crossing Limits heeft u de gelegenheid om met voor u interessante (zakelijke) partijen in contact te komen met een goede prijs/kwaliteit verhouding, denk aan een boekhouder, webdesigner, jurist e.d.
  5. Crossing Limits kan vrijblijvend een eerste inschatting van de haalbaarheid maken van uw plannen.
  6. Flexibiliteit ziet u terug bij waar uw afspraken plaats vinden. Voor de kennismaking binnen Zuid-Holland, spreekt u af bij uw bedrijf, bij u thuis of op locatie elders, het is allemaal mogelijk bij Crossing Limits.
  7. Korte doorlooptijden. Bij Crossing Limits hoeft u niet lang te wachten totdat u een eerste of vervolg afspraak heeft. Crossing Limits schakelt snel, de doorlooptijden van de begeleidingstrajecten of het schrijven van ondernemingsplannen worden grotendeels door u bepaald.
  8. Crossing Limits werkt in overleg met u ook met een fixed prijs (een vastgelegd totaal bedrag voor het hele traject). Dit betekent dat, indien Crossing Limits over het ingeschatte aantal uren gaat, zij deze voor haar rekening neemt.
  9. Crossing Limits heeft door haar kennis en achtergrond ook veel ervaring met  multiculturele ondernemers en starters met een uitkering (WIA/WAO). Valt u onder de laatste groep, dan kunt u gratis worden begeleid.
  10. Met Crossing Limits heeft u uw eigen adviseur bij de hand, van het gesprek bij de bank of een investeerder, tot de onderhandeling met een afnemer, verhuurder of andere partij.

KORTOM: een dienstverlening die over de grens gaat ten opzichte van wat u van andere partijen gemiddeld kunt verwachten, dat is Crossing Limits Business Planning.