Haalbaarheidsonderzoek

U heeft al een ondernemingspan of investeringplan opgesteld en wilt weten of dit haalbaar is?

Of u bent van een bank of gemeente en wilt weten of de ingediende aanvraag haalbaar is?

Crossing Limits is gespecialiseerd in het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken. Onderscheidend vermogen hierin, is de unieke prijs/kwaliteit verhouding. En dit wordt gecombineerd met een redelijk hoge snelheid. Waar traditionele instanties die haalbaarheidsondezoeken uitvoeren, ca. 6-8 weken nodig hebben, kan Crossing Limits in max. 4 weken (of korter) een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren, inclusief rapportage.

In de haalbaarheidsrapportage worden de volgende onderwerpen onder de loep genomen.

  • de ondernemer/het management en het bedrijf (interne analyse met uitspraken over sterkten en zwakten)
  • de externe omgeving: bedrijfstak, concurrentie, hieruit volgende de kansen en bedreigen
  • beoordeling van het marketingplan
  • beoordeling van het financiele plan
  • conclusies en aanbevelingen.